inauguration

अस्पतालको १५ औं वार्षिकोत्सवको अवसर सिटी स्क्यान सेवा प्रारम्भ